Ohlédnutí za rokem 2012

 

 

Vážení příznivci hýskovského fotbalu,

v sobotu, 17.11.2012, jsme ukončili svoje herní účinkování v letošním roce.

Bylo by asi správné hodnotit sezonu pozitivně, optimisticky. S většinou

členů klubu i s většinou příznivců v tom budeme zřejmě zajedno.

 

Najdou se však i věční kritici a nespokojenci, kteří naše úspěchy jen těžko

vstřebávají a vysvětlují je vším možným, jenom ne skutečnými činy a výkony.

S údivem se pak dozvídám na klubovém diskusním fóru, že výsledky A mužstva

jsou zaplacené, s údivem vyslechnu i zvěsti, že výbor a jeho práce nestojí za nic

(slušně řečeno) – převedeno do srozumitelné řeči – děláme všechno špatně. Za ta léta, která se fotbalu věnuji, už jsem si na podobná hodnocení zvykl. Dřív mě hodně mrzela, dnes je házím za hlavu. A kritikům jenom vzkazuji: Ano, děláme to špatně. Ale jen tak mimochodem se dala během podzimu dohromady početná skupina předpřípravky, jen tak mimochodem mladší i straší přípravka postoupily

do jarního okresního finále svých kategoriích, okresní přeborníci – mladší žáci –

pokračují ve spanilé jízdě a jsou opět suverény svojí skupiny, jen tak mimochodem B mužstvo dospělých je na 3. místě a jen tak mimochodem

A mužstvo přezimuje na 1. místě krajské I. B třídy. Takže pokud je to někomu málo, omlouvám se, ale líp už to prostě neumíme!

 

Teď bez nadsázky – hodnocení podzimní části sezony 2012/13 je prostě

vynikající a jsme s ním všichni nadmíru spokojeni! A poděkování patří všem, kdo těmto výsledkům přímo i nepřímo napomáhají. Čili nejen hráčům všech

kategorií, ale i jejich trenérům a asistentům a všem spolupracujícím fotbalovým nadšencům.

 

Všechno samozřejmě stojí peníze (tím se neztotožňuji s některými diskutéry z fóra – viz výše) a věřte, že sehnat dostatečné množství finančních prostředků

na důstojný chod klubu a zajištění toho nejnutnějšího, je rok od roku těžší. Z důvodu složité celospolečenské situace přirozeně ubývají sponzoři, granty a dotace z úrovně Středočeského kraje či FAČR jsou při pohledu na pravidelný směr jejich toku pro nás zřejmě nedosažitelné (jedinou dotací na úzce specifikované činnosti je ze strany FAČRu „neuvěřitelných“ 7 tis.Kč, která se však na našem účtě ještě neobjevila.) A tak jsme odkázáni na to, co si sami vyděláme – sběr šrotu, pořádání zábav, pronájem zařízení, na příspěvek Obecního úřadu letos příjemně navýšený o podíl z výtěžku loterií a sázkových her, na několik drobných místních sponzorů a na sponzory, kterým může být hýskovský fotbal úplně „putna“ (Rybářství Třeboň, Stejstav Milevsko či pojišťovna Kooperativa České Budějovice). Jejich sponzorství není samozřejmě vyjádřením vztahu k místní kopané, ale je výsledkem známostí a vytrvalých jednání.

 

Dál chci využít tohoto prostoru k naléhavé výzvě všem aktivním hráčům, v případě dětí apeluji na rodiče. V současné době byla ze strany FAČRu zahájena výměna registračních průkazů. Jediným úkolem všech registrovaných je včas – tj. nejdéle do 15.12.2012 odevzdat fotografii 3,5x4,5 cm, ostatní zařídí klub. Termín výměny je přesně daný, neexistuje jeho posun a kdo fotku nedá, nebo ji odevzdá pozdě, nestihne jarní zahájení soutěží!!! Fotografie předávejte vedoucím mužstev nebo kterémukoli členovi výboru FK!

 

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem těm, kteří mají hýskovský fotbal rádi, kteří s ním jakýmkoliv způsobem spolupracují či sympatizují.

Vydržte v této činnosti, FK Stejstav Hýskov Vás potřebuje!

Hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2013 přeje

 

Radek Pergler

prezident FK