Historie

V roce 1923 začali mladí chlapci v Hýskově prohánět hadráky ze starých punčoch. Neustali ani přes tvrdý odpor svých rodičů i mnohých dalších občanů, kteří byli proti tomuto sportu. Naopak - byl sehrán první fotbalový zápas na plácku Na maninách - na Krétě pod tratí ČSD, ve kterém se utkala Viktorie Kréta proti zbytku Hýskova. Kréta vyhrála 5:4.

Začínalo se prakticky s holýma rukama. Mladí chlapci byli nuceni přemýšlet kde a s čím kopat a hrát, kde vzít peníze na kopačky o oblečení. Ti nejvíce zanícení pro kopanou - Václav Lorenc, Josef Štýbr, Josef Kozák a Josef Kohout - svolali přípravný výbor, do kterého pozvali další nadšence tohoto sportu - Josefa Kolaříka, Ladislava Nového, Václava Čermáka, Antonína Majera, Jindřicha Tuckého, Františka Fišera, Josefa Blahovce, Miroslava Janouška, Josefa Mejstříka, Františka Štětku. Plni odvahy vypracovali chlapci žádost na Obecní úřad v obci o povolení založení Sportovního klubu Heskov. Bylo to v březnu 1924. V dubnu však Obecní úřad žádost zamítl.

Ještě v létě 1924 se přípravný výbor rozhodl požádat o povolení znovu. Václav Lorenc s Josefem Kozákem se sami zúčastnili jednání a věc se podařila!

12.7.1924 je založen  SK Heskov!

Podzim roku 1924 byl plný úvah, co bude dál. V první řadě bylo potřeba hřiště. J. Kohout a A. Majer žádají proto p. Kopřivu, aby fotbalistům pronajal svůj pozemek U lesíka. Ten nakonec souhlasí. Další starostí pak bylo vybudování branek. Tajně večer, na lodičkách, se jede do Černova ke Stradonicům, kde padají dva statné smrky. Po vyrovnání povrchu hřiště se branky zabudovávají a vše je připraveno. Posledním velkým problémem je však otázka výzbroje. Každý člen slibuje, že kopačky a trenýrky si opatří sám. V textilce v Roztokách pak kupuje Justina Kozáková a sestry Kolaříkovy látku potřebnou na dresy. Během zimy se nechávají ušít bílé košile s černými manžetami, černým límcem a černým písmenem H na prsou. je podána přihláška SK Heskova do Podbrdské fotbalové župy a po přijetí jsme zařazeni do IV. třídy. Všichni netrpělivě očekávají příchod jara 1925.

Valná hromada 8.1.1934 probíhala za pochmurné nálady v obavách nad uzavřením železáren, v obavách před ztrátou práce. Asi v polovině jarní části soutěže se obavy naplnily. Železárny Stará Huť byly uzavřeny, dělníci byli přeřazeni do kladenských nebo královodvorských železáren. Toto se neobešlo bez protestních táborů lidu, muselo zasahovat i četnictvo. V Hýskově jako by ustal život.

Valná hromada roku 1950. Nálada byla stísněná, kádr hráčů se rozpadal a ani do funkcí ve výboru se nikomu nechtělo. V roce 1952 se krize prohlubovala. Výbor svolal mimořádnou schůzi, kde se měla situace řešit. Dostavilo se jen několik členů. V roce 1953 se na valnou hromadu dostavili jen členové výboru, z hráčů nikdo. Tím bylo o osudu další činnosti SK Heskova rozhodnuto. Výbor nemohl rozhodnout jinak, než oznámit okresnímu výboru tělovýchovy zastavení činnosti. Po celý rok 1953 se kopaná v Hýskově nehrála. 8. března 1954 byla svolána ustavující schůze, na které byla činnost klubu obnovena. Byli přítomni i zástupci n.p. Prefa Hýskov a po dohodě s nimi byl původní SK Heskov přejmenován na  Tatran Prefa Hýskov (později  TJ Prefa HÝSKOV).

Roku 1964 se začalo pracovat na výstavbě nových kabin. Vedle funkcionářů, hráčů a příznivců kopané pomáhalo na stavbě mnoho dalších členů TJ a občanů Hýskova a významná byla také pomoc patronátního podniku Prefa Hýskov. Současně s výstavbou kabin probíhala úprava a rozšíření hrací plochy a oplocení. 21.8.1967 se do bytu u nových kabin stěhoval aktivní hráč kopané Josef Soukup, jako nový správce hřiště.

V sezóně 1967/68 poprvé v historii postupujeme do krajského přeboru. Rozhodující utkání ve Zbraslavi zhlédlo několik set příznivců z Hýskova a vidělo výhru 4:2.

V sezóně 1975/76 po deseti letech, v kterých jsme hráli v krajském přeboru a I.A třídě, tuto soutěž opouštíme sestupujeme do I.B třídy. Jaro 1983 - po 19 letech, kdy jsme hráli v krajských soutěžích sestupujeme z A třídy do okresního přeboru. Plně se začala projevovat krize v mužstvu. Mužstvo bylo nepravidelně doplňováno a značně se projevil generační problém. Poklesla tréninková morálka a nebyl utvořen kolektiv.

V říjnu roku 1993, když zazněl závěrečný hvizd rozhodčího mistrovského utkání Prefa Hýskov - Patera Hudlice, si hráči obou mužstev podali ruce a společně s hrstkou diváků sledovali, jak na škvárovou hrací plochu vyjel traktor s pluhem a "vyrobil" první, symbolickou, ale zároveň hodně hlubokou a neodvratnou brázdu. Po první brázdě bylo zoráno celé hřiště. Následovalo odstranění branek a bariér, navážela se škvára a lisované kaly. Poté bylo nutno materiál buldozerem rozhrnovat, nově zaorat a nekonečně dlouho smykovat, rovnat, vybírat kameny. V době, kdy pracovaly stroje a mechanismy však nezahálely naše ruce. Prohlubovala se studna, odklízely bariéry, rozbíjely betonové pilíře. Mezitím - v prosinci 1993 - došlo pro nás k rozhodující, zlomové události. Velice rušná až bouřlivá valná hromada TJ Prefa, jejíž jsme byli v té době členy, většinovým počtem hlasů odsouhlasila naše osamostatnění, majetkové vypořádání a vyrovnání se s oddílem odbíjené, který přesídlil na místní sokolovnu. Od 15.3.1994 již vystupujeme jako samostatný právnický subjekt - Fotbalový klub Prefa HÝSKOV. V září 1994 vyjel na připravenou plochu opět traktor - tentokrát však s rozmetadlem s toužebně očekávaným úkolem - zasít trávu. Zhruba po třech týdnech očekávání se plocha konečně zazelenala! Jaro 1996 se neslo v duchu závěrečného mohutného finiše. Stálá práce s hrací plochou, zhotovení a zabudování bariér, laviček, hráčských lavic, branek, malování a úklid kabin - ani jsme se nenadáli a byl tu 22. červen a my jsme mohli ohlásit generálku na dnešní den - celodenní žákovský turnaj. Po jeho odehrání mohl předseda klubu pronést památnou větu: "Dokázali jsme, že to dokážeme!".

Od soutěžního ročníku 2000/01 bylo do soutěže přihlášeno také "B" mužstvo (IV. třída - odd. A).
Na 24.11.2001 byla svolána valná hromada. Vedoucí jednotlivých mužstev zhodnotili uplynulý fotbalový rok a poté byli všichni přítomní prostřednictvím předsedy seznámeni s návrhem na změnu stanov. Důvod byl jediný. Díky dohodě o sponzorství klubu s firmou STEJSTAV spol. s r. o. bylo navrženo změnit název klubu. Návrh byl schválen a tak do jarní části sezóny 2001/02 vstupujeme pod novým jménem  FK STEJSTAV HÝSKOV.

Od roku 2015 opět nový název klubu FK HÝSKOV

Historie

/album/historie/hist050-jpg/ /album/historie/hist100-jpg/ /album/historie/hist101-jpg/ /album/historie/hist102-jpg/ /album/historie/hist200-jpg/ /album/historie/hist250-jpg/ /album/historie/hist300-jpg/ /album/historie/hist301-jpg/